กศน.ตำบลสระพัฒนา..ยินดีต้อนรับ..ในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคนักศึกษาใหม่ สมัครใด้ที่กศน.ตำบลสระพัฒนานะครับ.หรือโทรมาที่.อ.ไพรโรจน์ โพธิ์ทอง 081-943-6620 เจ้า.....
บ้านเกษตรกรแกนนำหลักในการปลูกพืชและเกษตรธรรมชาติ


                    กศน.ตำบลสระพัฒนาร่วมกับกศน.อำเภอกำแพงแสนเผยแพร่และสนับสนุนการทำเกษตรธรรมชาติแก่ชุมชนตำบลสระพัฒนาโดยเริ่มจากบ้านเกษตรกรแกนนำหลักในการปลูกพืชและเกษตรธรรมชาติและขยายผลไปสู่เพื่อนบ้านและชุมชนในตำบล


ลต่อไป


ประกาศ

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พศ. 2556
กศน.อำเภอกำแพงแสน ใด้เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/56

ณ ห้องประชุมอำเภอกำแพงแสน
ให้นักศึกษาไปปฐมนิเทศ ที่กศน.ตำบลที่นักศึกษา ศึกษาอยู่หรือที่นักศึกษาได้สมัครไว้
จึงประกาศมาไห้ทราบโดยทั่วกัน

กศน.อำเภอกำแพงแสน